ویژگی زعفران مرغوب و صادراتی ایران

خوبست بدانیم …              از ویژگی زعفران مرغوب و صادراتی ایران ، میزان کم سافرانال آن نسبت به تولیدات مشابه جهانی است. برخی به دنبال دلیل محبوبیت زعفران ایرانی نسبت به انواع زعفران های تولید شده در دیگر کشورها هستند. آنچه سبب شده زعفران ایرانی…

بیشتر بخوانید