اخبار و رویداد ها

امضای تفاهم نامه بین رئیس اتاق مشهد ورئیس اتاقهای بازرگانی تلنگانا و آندراپرادش هند

دوشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۴   

 

           هیأت اقتصادی استان خراسان رضوی به ریاست غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با هدف تقـــویت روابط و مناسبات تجاری و اقتصـــادی استان با ایالتهای تلنگانا و اندراپرادش کشور هندوستان به این کشور سفر کرد.

               به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی:در مدت اقامت این هیأت در شهر حیدرآباد که مرکز دو ایالت می باشد ملاقاتهایی با سرکنسول و اعضاء تیم اقتصادی کنسولگری و همچنین فعالین اقتصادی ایرانی مقیم حیدرآباد، معاون اقتصادی سر وزیر و وزیر صنایع دو ایالت و همچنین هیأت رئیسه و اعضاء فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنعت ایالتهای تلنگانا و اندراپرادش به عمل آمد که این مذاکرات منجر به امضاء تفاهم نامه فیمابین رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــــاورزی خراسان رضوی و رئیس فـــدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنعت ایالتهـــای تلنگانا و اندراپرادش گردید .

              از مهم ترین موارد مندرج در این تفاهم نامه همکاری در مبادله اطلاعات مربوط به توانمندیهای اقتصادی و زمینه های همکاری مشترک دو استان، ایجـــاد میز فـــدراسیون اتاقهای بازرگانی دو ایالت در اتاق مشهد و ایجاد میز اتاق مشهد در فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنعت، همکاری در اعزام و پذیرش هیأت های اقتصــادی و تبادل تکنولوژی و برگزاری سمینـــارها و نمایشگاهها در دو استان بود. پیشنهاد تشکیل شورای مشترک به منظور بررسی راههای توسعه همکاریهای اقتصادی بین دو استان توسط رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی مورد استقبال و تأیید هیأت رئیسه و فعالین اقتصادی حاضر در جلسه قرار گرفت.این هیأت در ادامه سفر از مرکز تحقیقـــات انستیتـــوی بین المللی فن آوری اطلاعات و همچنین پارک فن آوری نرم افــزاری هند بازدید به عمل آورد و بامسئولین این دو مرکز در خصــوص همکاریهای فن آوری اطلاعات مذاکره و تبادل نظر کرد.

http://www.mccima.com/akhbar/akhbar-mashhad/item/3758-1351.html